Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste: 1u.fi lyhytosoitepalvelulle

Rekisterinpitäjä
Nimi: Lyhytosoitepalvelu 1u.fi
Sähköposti: lyhyita.ollaan@1u.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Lyhytosoitepalvelu 1u.fi kerää ja käsittelee henkilötietoja tarkoituksenaan tarjota käyttäjilleen lyhennettyjä URL-osoitteita sekä palvelun ylläpito ja kehittäminen. Henkilötietoja käsitellään pääasiassa käyttäjän suostumuksen perusteella, joka annetaan luotaessa lyhennettyjä URL-osoitteita. Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme taata palvelun turvallisuus ja toimivuus sekä tarjota käyttäjille parannettu käyttökokemus. Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, eikä niitä siirretä kolmansille osapuolille.


Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet
Keräämme palvelumme käyttäjiltä seuraavia henkilötietoja:
- IP-osoite: IP-osoite tallennetaan tietoturvallisuussyistä, jotta voimme suojata palveluamme väärinkäytöksiltä, huijauksilta ja tietoturvaloukkauksilta.
- Käyttäjän antama alkuperäinen URL-osoite: Käyttäjän syöttämä pitkä URL-osoite tallennetaan, jotta voimme luoda ja ylläpitää lyhytosoitetta käyttäjän tarpeiden mukaisesti.

Henkilötiedot kerätään pääasiassa suoraan käyttäjiltä heidän käyttäessään palveluamme, kun he luovat lyhennettyjä URL-osoitteita. Lisäksi voimme kerätä tietoa evästeiden avulla, jotta voimme parantaa palvelumme toimivuutta ja käyttäjäkokemusta.


Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan tai anonymisoidaan niin, ettei niitä voida enää yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Poistoa ei kuitenkaan tehdä, jos säilyttämiselle on voimassa olevan lainsäädännön mukaan pakottavaa tarvetta, kuten kirjanpitolakiin liittyvät velvoitteet.


Evästeet
Käytämme evästeitä parantaaksemme palvelumme toimivuutta ja tarjotaksemme käyttäjille paremman käyttökokemuksen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle. Evästeet voivat sisältää anonyymiä tietoa käyttäjän toiminnasta palvelussamme, kuten sivujen katselumäärät ja käyttöaika. Evästeiden avulla voimme myös seurata ja analysoida palvelumme käyttöä ja parantaa sen toimivuutta.

Käyttäjillä on mahdollisuus hallita evästeitä selaimensa asetuksista ja estää niiden käyttö tarvittaessa. On kuitenkin hyvä huomata, että evästeiden estäminen voi vaikuttaa palvelumme toimivuuteen ja käyttökokemukseen.


Henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta, ellei se ole välttämätöntä palvelumme tarjoamiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden vuoksi. Voimme kuitenkin käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme esimerkiksi palvelun teknisen ylläpidon ja turvallisuuden takaamiseksi. Kaikkia palveluntarjoajia sitoo vaitiolovelvollisuus ja tietosuojakäytännöt.


Tietoturva
Tietoturvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, tietojen häviämiseltä, väärinkäytöksiltä ja muilta tietoturvaloukkauksilta. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu ainoastaan valtuutetuille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja palvelumme ylläpitoon, tekniseen tukemiseen ja kehittämiseen. Lisäksi kaikki työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojasääntöjä ja tietoturvakäytäntöjä.


Palvelun toimivuus
Palvelun toimivuus on meille erittäin tärkeä asia, ja pyrimme jatkuvasti tarjoamaan käyttäjillemme

sujuvan ja luotettavan lyhytosoitepalvelun. Takaamme, että palvelumme toimii mahdollisimman häiriöttömästi ja nopeasti. Olemme investoineet laadukkaisiin ja tehokkaisiin teknisiin ratkaisuihin varmistaaksemme palvelun korkean käytettävyyden. Käytämme ajanmukaista infrastruktuuria ja huippunopeita palvelinresursseja, jotta lyhytosoitteiden luominen ja käyttäminen tapahtuvat välittömästi ilman viiveitä. Valvomme palvelun toimintaa jatkuvasti varmistaaksemme sen saumattoman käytön, ja keräämme palautetta käyttäjiltä, jotta voimme jatkuvasti kehittää palvelua paremmaksi vastaamaan käyttäjien tarpeita.


Käyttäjän oikeudet
Käyttäjillä on oikeus tarkastaa, korjata, poistaa tai rajoittaa omien henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi he voivat peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Mikäli käyttäjä haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, tulee hänen ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yllä mainittuihin yhteystietoihin.


Muutokset tietosuojaselosteeseen
Pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa, esimerkiksi palvelun kehittämisen, lakimuutosten tai viranomaismääräysten vuoksi. Käyttäjiä tiedotetaan olennaisista muutoksista.